Velká Šitboř

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Velká Šitboř (německy Gross Schüttüber) je malá vesnice nacházející se 1,5 km na západ od Milíkova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1299. Vznikla vrcholně středověkou kolonizací nejspíš již v průběhu 13. století, její první osídlení je ovšem pravděpodobně starší, slovanské. O vesnici je jen minimum historických informací, předpokládá se, že po celou dobu své existence byla svázána s Chebem. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Jeseni, kde setrvala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla ves vysídlena, několik usedlostí zaniklo, ale nejhodnotnější stavby zůstaly zachovány. Ve vesnici nevznikly rušivé novostavby a proto představuje Velká Šitboř významný celek lidové architektury Chebska. Svou samostatnost si tato vesnice udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Okrouhlá, po které následovala v roce 1971 obec Milíkov a v roce 1976 obec Dolní Žandov. Nakonec se tato vesnice stala v roce 1990 součástí obce Milíkov, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 12 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_%C5%A0itbo%C5%99

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí z lidové architektury.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2719
IMG_2702
IMG_2696
IMG_2675
IMG_2690
IMG_2681
IMG_2727