Velká Šitboř - dům čp. 15

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Toto malebné stavení bylo vystavěno v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení bylo postaveno jako patrová stavba, která má přízemí pravděpodobně zděné z lomového kamene a na nějž navazuje hrázděné patro, které je zakončené sedlovou střechou a štíty krytými bedněním. V 1. dvacetiletí 21. století pak toto stavení prodělalo úpravy přízemí, během kterých získalo svůj současný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×