Vojtanov - nádraží

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Zdejší železnice byla vystavěna někdy mezi lety 1863 – 1865 a tím se Vojtanov mohl ekonomicky rozrůst. Železnice totiž velmi podpořila zdejší průmyslový vývoj. Samotná stavba nádraží pak pochází buď z průběhu 2. poloviny 19. století či z 1. poloviny 20. století, čímž získala tato stavba svůj současný vzhled. Co je zajímavostí je pak vysoká budova sýpky, která se nachází na druhé straně nádraží a byla vystavěna v roce 1911. Tato sýpka pak byla koncipována tak, že se do ní vešlo celkem 550 železničních vagonů obilí, což je na svou dobu velmi mnoho.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý komplex nádraží se sýpkou.

Mapa

a

Fotografie

×