Vojtanov - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato lidová vesnická usedlost byla vystavěna jako uzavřená zemědělská usedlost v typickém Chebském slohu na konci 18. století. Původní hospodářské stavení byly v průběhu 2. poloviny 20. století zbořeny a zůstala tak zachována pouze přízemní zděná obytná stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem s nikou na sošku světce. Tato soška se bohužel do dnešních dnů také nedochovala. Celá stavba pak byla obestavěna místní tržnicí, a tak není bohužel velmi viditelná.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-17950953

Dojmy: Krásná stavba, která byla v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu.

Mapa

a

Fotografie

×