Vokov - kaple sv. Máří Magdaleny

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Údaje o vzniku kaple chybí, byla postavena nejspíš v polovině 18. století, možná v roce 1768 v barokním slohu pro mě neznámým autorem. Od vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce kaple trvale chátrala. Vnitřní zařízení včetně soch bylo buď rozkradeno či zničeno. Teprve po sametové revoluci se začalo uvažovat o její záchraně. Projekt obnovy kaple vypracoval podle původních podkladů chebský architekt Luděk Vystyd. V roce 1998 byla provedena citlivá oprava, která kapli zachránila před úplnou devastací. Obnovená kaple si zachovala uměleckou kvalitu ve své původní podobě. V následujících letech došlo k úpravě jejího bezprostředního okolí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_M%C3%A1%C5%99%C3%AD_Magdaleny_(Vokov)

Dojmy: Krásná barokní kaplička, která stojí na místě dnes již téměř zaniklé vsi.

Mapa

a

Fotografie

×