Vokov

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Vokov (německy Wogau) je téměř zaniklá vesnice nacházející se asi 4,5 kilometru jihovýchodně od Třebeně. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1216. Z roku 1261 pochází zmínka o místní tvrzi, která byla zničena v 17. století. Dodnes po ní zůstal málo patrný val. V roce 1549 se zde narodil Johan Lohelius, který se stal později pražským arcibiskupem. Od roku 1666 se stal Vokov chebským majetkem. V dnešní době se zde nachází pouze jeden využívaný zemědělský dvůr, dva domy, kaple a socha sv. Jana Nepomuckého. Na levé straně silnice ve směru k Lesině se nachází trosky jiného zemědělského stavení. V blízkosti byla před několika lety vytvořena štěrkovna. Již ve 14. století stával ve vsi mlýn, který byl stále rozšiřován. Od roku 1902 pak zásoboval celou vesnici elektrickým proudem. Ve vesnici stával starý brod přes Ohři. Vedle brodu byla v roce 1610 postavena lávka. Po povodni v roce 1829 byl postaven pevný most pro povozy a od roku 1848 na něm bylo vybíráno mýto. V místě původního mostu stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Nový most přes Ohři byl postaven v roce 1862 při stavbě silnice. K jeho zpevnění a opravě došlo roku 1927. Ve Vokově stávala tvrz, zničená pravděpodobně v 15. století. Při levém břehu bylo postaveno nové panské sídlo, zpustošené během třicetileté války. Panské sídlo zaniklo při demolicích po roce 1945. V letech 1869–1978 část Třebeně, v letech 1978–1980 součást Františkových Lázní. Mezi lety 1980–1997 se v záznamech Vokov neuvádí jako místní část žádné obce a od roku 1998 spadá opět pod Třebeň. K 1. červenci 1980 byla vesnice Vokov úředně zrušena. Dle sčítání z roku 2011 zde žil celkem 1 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokov_(T%C5%99ebe%C5%88)

Dojmy: V podstatě zaniklá vesnice, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9143
IMG_9153