Velká Hleďsebe

Informace

Městský erb:

Velka_Hledsebe_CoA

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Obec Velká Hleďsebe nebo též Sychdychffir (německy Siehdichfür) se nachází asi 2 km západně od Mariánských Lázní. Kdy přesně byla založena tato ves je pro mě neznámé, jisté je že vznikla na křižovatce významných zemských stezek a patřila k panství Tachov. Jméno této vsi pak vzniklo podle toho, že zdejší kraj byl velmi nebezpečný a hojný na loupežníky. Název vsi pak vzniklo z úsloví Hleď sebe! Či německy Sieh dich für!. Což naznačuje cestujícím, aby na sebe dávali pozor. Většina starších pramenů se k této vsi nedochovalo z důvodu požáru Tachovského hradu, a tak první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1587, kdy tato vesnice byla v majetku Tachovského hradu. V roce 1605 je uveden v Tachovském urbáři jako lenní pán této vsi Hans Bartl Širtyngar, kterému byla tato ves roku 1606 císařem Rudolfem II. prodána. Jelikož se ale Hans účastnil stavovského povstání, tak po bitvě na Bílé hoře mu byl tento majetek zkonfiskován a v roce 1627 prodán bratrům Johannu Reinhardtu a Wilhelmovi Metternichům. Metternichové pak připojili tuto ves ke Kynžvartskému panství, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Následně se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1976, kdy se stala součástí města Mariánské Lázně, díky úbytku obyvatel během odsunu německého obyvatelstva, kam spadala až do roku 1990, kdy se stala opět samostatnou obcí. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 2350 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Hle%C4%8Fsebe

Zdroj: https://www.velkahledsebe.cz/nase-obec/historie/

Dojmy: Poměrně velká obec, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1420
IMG_1426
IMG_1410
IMG_1414