Valy - dům eč. 33

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Usedlost byla vystavěna jako přízemní roubená stavba, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století přestala tato stavba sloužit k trvalému bydlení a stala se z ní rekreační chata, k čemuž sloužila i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20567217

Dojmy: Nádherná roubená stavba, která ukazuje jak vypadala zdejší dřívější zástavba.

Mapa

a

Fotografie

×