Valy - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická stavba byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy kolem roku 1800. Následně tato stavba prodělala v průběhu 2. poloviny 18. století úpravy, které této stavbě daly její současný vzhled. Stavba pak byla vystavěna tak, jako přízemní roubená stavba na kamenné podezdívce. Stavba je pak kryta sedlovou střechou s velmi bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se pak stavba zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20567341

Dojmy: Nádherná roubená stavba s bohatě zdobeným hrázděním.

Mapa

a

Fotografie

×