Úbočí - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Zdejší židovské osídlení vzniklo již ve středověku, ale prvně je písemně doložené až v roce 1830. V té době se pod bývalým hradem nacházelo malé židovské městečko. V 19. století si také židé zde vystavěli svou synagogu. Také v 19. století byl založen tento židovský hřbitov. Nejstarší zdejší náhrobek je pak z roku 1834 a nejmladší náhrobek pak pochází z roku 1903. Zdejší komunita ale utrpěla velkou ránu během které dne 29. května 1889 vyhořela zdejší synagoga a židovské městečko. Díky tomu zdejší židovská komunita postupně zanikla. K zániku pak došlo v roce 1897. Dodnes je tak tento hřbitov jedinou památkou zdejšího židovského osídlení. Dodnes se zde na tomto hřbitovu zachovalo celkem 71 náhrobků z nichž některé jsou pozdně barokní a jiné pak zase nesou znaky moderny. V průběhu 2. světové války byly pravděpodobně zdejší hroby úmyslně poškozovány a vyvrácena. K opravě tohoto hřbitova a vztyčení zdejších náhrobků pak došlo v roce 2005

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-12584195

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Kupodivu celkem dobře zachovaný židovský hřbitov.

Mapa

a

Fotografie

×