Úbočí

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Úbočí (něm. Amonsgrün) je vesnice nacházející se asi 2 km na severovýchod od Dolního Žandova. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1360, kdy patřila rodu Leuchtenbergů. Tento rod ji dal jako léno pánům z Kynžvartu. Tento rod držel ves do roku 1373, kdy ji zakoupil Borso z Rýzmburka, který nechal přestavět zdejší tvrz na hrad. Více tuto středověkou historii ale rozvedu u hradu Boršengrýn. V srpnu roku 1452 byla tato vesnice spolu s hradem vypleněna Chebským vojskem. Před bitvou na Bílé Hoře vlastnil toto malé panství Kryštof Henrych z Cedvic. Po Smrti Kryštofa v roce 1624 byl tento majetek postoupen rodu Metternichů. Z berní ruly z roku 1654 se pak dozvídáme že tato vesnice patřila Lotharu Metternichovi a sloužila jako samostatné panství. V průběhu 17. století jsou ohledně této vesnice celkem nejasnosti, jelikož na jednu stranu jsou zmínky že patří k panství Kynžvart, tak ale jsou i zmínky že patří k panství Kynšperk a dokonce že v této době byla tato vesnice i lénem města Loket, je ale možné že v tomto období byla tato vesnice nějak rozdělena, či že se její majitelé často střídali. Jisté je že v roce 1709 tuto vesnici zakoupil Filip Adolf Metternich, který následně tuto ves připojil definitivně k panství Kynžvart. Součástí Kynžvartského panství tato vesnice pak zůstala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století kdy se tato ves stala součástí obce žandov, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si ves udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Dolní Žandov, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 61 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_(Doln%C3%AD_%C5%BDandov)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Menší vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2989
IMG_2907
IMG_3017
IMG_2923
IMG_2935
IMG_3019
IMG_2917
IMG_2963