Teplá - dům čp. 159

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn pravděpodobně v pozdně barokním slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Dům je pak vystavěn jako přízemní zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou s mansardami. V této podobě se pak tato stavba zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o tomto domě téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×