Teplá - dům čp. 262

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento nádherný měšťanský dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Dům byl vystavěn jako přízemní zděná stavba s bedněným štítem a krytá sedlovou střechou. Pravděpodobně v průběhu 19. století pak byl tento dům rozšířen o viditelnou přístavbu. Tím získala tato zajímavá usedlost svou současnou podobu.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×