Tuřany - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejdříve jako obytné stavení, ve kterém se nachází chlévy někdy kolem roku 1800 ve slohu Chebské lidové architektury. Následně někdy v průběhu 19. století bylo k tomuto stavení přistavěno hospodářské stavení, které také bylo vystavěno ve slohu Chebské lidové architektury. Obytné stavení je patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene, na kterém je umístěn roubený věnec zakončený bohatě zdobeným hrázděným patrem. Celé stavení je pak kryté sedlovou střechou, která je zakončena velmi bohatě zdobenými hrázděnými štíty. Hospodářské stavení je také patrová stavba, která má zděné přízemí z lomového kamene, na kterém je roubený věnec a na něj navazuje hrázděné patro, kde je jedna zajímavost, a to zachovaná hrázděná pavlač. Celé stavení je pak také kryté sedlovou střechou a zakončeno bohatě zdobenými hrázděnými štíty. Celý takový areál pak uzavírá vjezdová brána, která spojuje tyto dvě stavby. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století tento areál poněkud sešel, ale nakonec někdy v průběhu 2. dvacetiletí 21. století byl krásně renovován.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20234413

Dojmy: Nádherná vesnická hrázděná usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×