Tuřany - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato nádherná vesnická usedlost uzavřeného typu byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy na konci 18. století. Následně v roce 1854 byly přistavěny stáje a po nich následovali jednotlivé stodoly a kůlny. Na okraji zahrady této usedlosti byl postaven v roce 1866 litinový kříž, který je umístěn v kamenném podstavci. Nejzajímavější ta tomto areálu je právě obytná stavba, která je patrová, kde přízemí je roubené s dodnes zachovanou černou kuchyní a kamennou pecí, která je z části vysunutá ven. Na roubené přízemí pak navazuje hrázděné patro, které je kryté sedlovou střechou, kterou ukončují bohatě zdobené hrázděné štíty. Svým způsobem výstavby a stářím je tato nádherná usedlost pýchou této malé obce.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19283437

Dojmy: Nádherný roubený statek.

Mapa

a

Fotografie

×