Teplá - boží muka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem v raně barokním slohu v roce 1685, jak dokládá dodnes zachovaný letopočet. První známé renovace se tato boží muka dočkala v roce 1860. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato boží muka udržována a pozvolna chátrala. Nakonec byla někdy v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. restaurována.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-15265173

Dojmy: Zajímavá boží muka, která se nachází na jižním okraji města Teplá.

Mapa

a

Fotografie

×