Teplá - Boží muka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem v renesančním slohu někdy v průběhu 2. poloviny 16. století. Boží muka byla původně vztyčena poblíž rybníku Betlém. V průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století pak byla tato boží muka přesunuta na současné místo. Boží muka jsou 3 m vysoká a kamenný sloup je zakončen kapličkou, na které jsou tři reliéfy. Jedná se o reliéf mučení Krista, Ukřižování Krista a vzkříšení Krista.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-14505952

Dojmy: Zajímavá boží muka, která jsou umístěna na současném místě druhotně.

Mapa

a

Fotografie

×