Starý Rybník - dům eč. 8

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako přízemní zděná stavba pravděpodobně z lomového kamene. Na toto přízemí navazoval roubený věnec, který byl krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Bohužel pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století prodělala nevhodné úpravy, které smazali téměř celý původní vzhled této stavby.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×