Starý Rybník - hrad Starý Rybník

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento hrad byl založen pravděpodobně někdy kolem roku 1360 Rabem z Mechelsgrünu, který je zmiňován jako první známý majitel tohoto hradu. Tento hrad byl založen jako vodní hrad, který byl z jedné strany chráněn dvěma rybníky a z druhé strany od současného zámku hlubokým příkopem a mostem. Tento gotický hrad následně získal v roce 1386 rod Chebských měšťanů Franckengrünerů. V roce 1470 vlastnil tento hrad rod Perglarů z Perglasu. Dalším známým majitelem je rod Chebských měšťanů Gumerauerů, který získal tento hrad s panstvím v roce 1483 a vlastnil jej až do roku 1497. Tento rod pak připojil zdejší panství k sousednímu panství Vildštejn. V 15. století pak byl tento hra pozdně goticky upravován. Následně získal tento hrad Jan z Wallbachu, po kterém získal v roce 1501 Jan z Brambachu, který vlastnil tento hrad až do roku 1550. Po tomto muži získal rod Vidršpergárů zdejší hrad, který jej vlastnil až do roku 1594. Někdy v 16. století Prodělal pak tento hrad renesanční úpravy. V roce 1594 získali zdejší hrad s panstvím Trautenberkové, které vystřídali v roce 1663 Hartenberkové. V roce 1787 zakoupil zdejší hrad Georg Johann Wilhelm. Bohužel v roce 1792 udeřil do tohoto hradu blesk, který jej spálil. Následně tento hrad přestal být udržován a postupně chátral. I tak se ale dodnes zachoval nejen kamenný vstupní most, či zbytky bývalé brány, ale také pozůstatek palácové budovy, ve které se zachoval pozůstatek křížové klenby podepřené dvojicí osmihranných sloupů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Rybn%C3%ADk_(hrad)

Zdroj: https://www.skalna.cz/turista/historicke-pamatky/hrad-ve-starem-rybniku-altenteich-82cs.html

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-stary-rybnik/texty?tid=6643&pos=450

Zdroj posledních 4 fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Rybn%C3%ADk_(hrad)

Dojmy: Krásná zřícenina, u které jsem si byl nucen pro nepřístupnost zapůjčit čtyři fotografie.

Mapa

a

Fotografie

×