Skalka u Hazlova - krucifix

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento kamenný kříž, či boží muka byly vytvořeny v roce 1856, jak dokládá dnes již špatně čitelný letopočet. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Díky tomu byl v době mé návštěvy tento kamenný kříž ve velmi sešlém a zvětralém stavu.

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×