Skalka u Hazlova - krucifix

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento jednoduchý litinový kříž v kamenném podstavci byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně v průběhu 19. století či v 1. čtvrtině 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být pravděpodobně udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven do současné podoby.

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×