Skalná - hrad Vildštejn

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Tento hrad byl vystavěn pravděpodobně někdy kolem roku 1166 v románském slohu Štaufského stylu, jelikož tento hrad byl vystavěn stejně jako Chebský hrad na německém území. Díky svému stáří je tento hrad jedním z nejstarších zachovaných hradů u nás. První písemná zmínka o tomto hradu pak pochází z roku 1224 kdy tento hrad vlastnil jistý Gerold, ale již v roce 1225 je uváděn jako majitel tohoto románského hradu Vojtěch Nothaft, který již nesl přídomek z Vildštejna.Další písemná zmínka o tomto hradě pak pochází z roku 1295, kdy jej vlastnil Engelhard Nothaft z Vildštejna s jeho synem Adalbertem Nothafem z Falknova, dnes nazývaným Sokolovem. Již v roce 1298 ale tento hrad Elgelhart Nothaft z Vildštejna zastavil Waldsaskému klášteru a již v roce 1299 získal tento hrad rod Rábů z Mechelsgrünu. Tento rod držel hrad až do roku 1362, kdy jej daroval císař Karel IV. jako léno rytířům Walterovi a Rudolfovi z Ramberka. Již v roce 1375 se pak majiteli hradu stali rytíři Zikmund a Pavel Frankengrünerové. Během Husitských válek získali tento hrad Šlikové, jejichž člen Albrecht Šlik jej prodal Nikolajovi Gummerauerovi. Rod tohoto muže pak držel až do roku 1452, kdy za odboj proti českému králi jej král Jiří z Poděbrad s vojskem oblehl a vypálil. Někdy po této události byl tento hrad goticky obnoven a v roce 1522 se díky sňatku dostal do rukou Jeronýma Šlika, který jej v roce 1531 prodal Wolfovi z Viršperka. Právě pravděpodobně za tohoto muže se hrad dočkal posledních gotických úprav. Tento muž byl stejně jako jeho rod velmi prchlivý a surový. To dokládá také to že Wolf měl mnoho sporů s Chebem a dalšími sousedy. Tento spor vyústil v roce 1539 v krvavou bitvu pod hradem Vildštejnem, kdy Wolf Chebské soudce a cechovské mistry vyhnal z městečka. Ironií osudu je ale to že již v letech 1546 – 1547 byl Wolf Chebským královským purkrabím a markrabským správcem na Hohenberku. Když Wolf v roce 1561 zemřel, tak se držitelem hradu stal jeho syn Volf Adam, který byl již v roce 1568 stíhán v Chebu pro vraždu Vildštejnského rychtáře. Již v roce 1569 spáchal Volf Adam další vraždu, a to tu že zabil svého Bratrance Abraháma ze Starého Rybníka. Následně tento hrad vyhořel a po jeho gotické obnově Bartl Višperk, zavraždil svého příbuzného Volfa Kryštofa a pana Lemingena. Nakonec byl při trestné výpravě v roce 1596 zatčen Kašpark Viršperk, který byl nejdříve uvězněn v Chebu a následně v Bílé Věži v Praze. Tento muž byl odsouzen tak ke konfiskaci majetku a ve vězení zemřel roku 1607. V roce 1614 zakoupil toto zadlužené panství Zikmund Abrahám z Trautenberka jehož rod následně držel tento hrad. Tento rod měl také spory s poddanými, ale i s městem Cheb, které se nedokázalo přenést přes to že se na Vildštejně vařilo pivo. Celý tento spor vyvrcholil tím že jedna z dcer Trautenberků byla označena za čarodějnici, což by znamenalo že by byl zkonfiskován majetek, ale tato dcera nebyla nikdy nalezena. V roce 1783 nechal tento rod vybudovat budovu zámku vystavěnou v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora před budovou samotného hradu. V roce 1799 zakoupil toto panství rytíř Jan Jiří Wilhelm von Helmfeld, jehož rod jej vlastnil to roku 1884, kdy hrad zakoupil Engerhardt Wolkenstein-Trostburg. Někdy v průběhu 40. let 19. století byl hrad upraven na sladovnu pivovaru a v roce 1850 byl na hradě založen okresní soud. Někdy na konci 1. světové války zakoupil hrad Fridrich Adam Geipel, který vlastnil hrad až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován státem a již v roce 1950 byl zrušen okresní soud a zámek byl obydlen rumunskými reemigranty, kteří tento zámek velmi zdevastovali. V roce 1951 se hrad stal majetkem státních statků a následně se stal majetkem města Skalná, ale hrad se zámkem nadále chátral a dokonce bylo uvažováno o tom že zámecká budova bude stržena. Naštěstí k tomuto nedošlo a v 80. letech 20. století se pokusil pan Zdeněk Buchtele spolu s pomocí státu a několika nadšenci hrad se zámkem zachránit. V roce 1999 zakoupil pak hrad se zámkem pan Miroslav Pumr, který začal aktivně tento hrad rekonstruovat a již v roce 2001 byl hrad otevřen pro veřejnost a postupně probíhají další opravy. Z toto byl tento muž z iniciativu rodu Nothaftů povýšen do šlechtického stavu a uděleno mu právo užívat titul rytíř. Dodnes je to tak jeden z nejlépe zachovaných románských hradů, které stojí do dnešních dnů v plné kráse.

Zdroj: https://www.vildstejn.cz/cs/hrad-vildstejn/historie-hradu/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vild%C5%A1tejn

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-wildstein-skalna-zricenina-15213103

Dojmy: Krásný dodnes zachovaný hrad, před kterým stojí zámek.

Mapa

a

Fotografie

×