Skalná - hrobka Hendrich

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tuto krásnou neogotickou hrobku nechal vystavět C. k. krajský soudní rada Ladislav Hendrich, pro svého syna. Ladislav si ve skalné vzal 17letou Sofii Müllerovou a již dne 25. prosince 1878 se jim narodil první syn Rudolf Wenzl Franz. Další syn se této rodině narodil dne 14. května 1881 a nesl jméno Ernst Wenzel Gabriel. Bohužel Ernst dostal spálu a na ni dne 1. srpna 1887 ve věku 6 let zemřel. Jeho otec se proto rozhodl vybudovat na zdejším hřbitově tuto hrodinou hrobku. Hrobka byla vystavěna podle plánů architekta Emila Glockera a vystavění se postaral stavitel Andreas Kirschnek. Slavnostního vysvěcení se tato hrobka dočkala dne 9. září 1888. Již dne 12. června 1889 zemřel této rodině i druhý syn Rudolf, který tak spočinul v této hrobce po boku svého mladšího bratra. Celkem do této hrobky tak bylo postupem času pochováno celkem 18 osob, které tvořili Hendrichovu rodinu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války pravděpodobně tato hrobka přestala být udržována a postupně chátrala. Nakonec však byla pravděpodobně v průběhu 90. let 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovena.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pohrebni-kaple-rodiny-hendrichu-12265665

Dojmy: Velmi zajímavá hrobka, která se nachází na zdejším hřbitově s velmi smutným příběhem.

Mapa

a

Fotografie

×