Slatina - dům čp. 146/6a

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost byla vystavěna jako uzavřený dvůr, který se skládal z obytného stavení a hospodářských stavení. Dodnes se pak zachovalo v původní podobě jen obytné stavení, které je postaveno jako přízemní roubená stavba, která je krytá sedlovou střechou s bohatě zdobeným hrázděným štítem. Dvě hospodářské stavení pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století zanikli a jedno stavení bylo přestavěno na patrovou zděnou obytnou stavbu.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×