Slatina - Boží muka

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1873, jak dokládá letopočet na podstavci. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato boží muka udržována a postupně chátrala. Někdy během této doby byl ulomen vrcholový kříž, který se nacházel na kapličce. Díky tomu byla boží muka v době mé návštěvy velmi sešlá.

Dojmy: Bohužel jsem o těchto božích mukách nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×