Ovesné Kladruby - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato venkovská usedlost byla vybudována někdy v průběhu 3. čtvrtiny 19. století. Jedná se o uzavřený zemědělský areál, který se skládá ze zděného patrového stavení, které má jako unikát vytvořené arkády. Dále se zde nachází hospodářský objekt a zděná brána. Po odsunu německého obyvatelstva a následně odchodu zdejšího dosídleného obyvatelstva začala zdejší vesnice zanikat. Zánik a devastace se nevyhnula ani tomuto stavení a tak na počátku 21. století, ačkoliv je díky arkádám unikátní bylo v havarijním stavu. Naštěstí zakoupil toto stavení soukromý majitel, který jej postupně rekonstruuje a opravuje. Z tohoto důvodu nemám tento areál bohužel dobře nafocen a používám jednu fotografii kde jdou vidět arkády, ale areál je ještě v dezolátním stavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-17957093

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyso%C4%8Dany_(Ovesn%C3%A9_Kladruby)

Dojmy: Krásná usedlost a i památka, která je naštěstí zachráněna.

Mapa

a

Fotografie

×