Ovesné Kladruby - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Této vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost byla vystavěna jako zemědělská usedlost, která se skládá z patrového výměnku krytého sedlovou střechou, hospodářských stavení a obytné stavby, která je vystavěna v typickém chebském lidovém slohu. Jedná se o patrovou stavbu, která má přízemní pravděpodobně zděné, na něj navazuje roubený věnec, na němž leží hrázděné patro a bohatě hrázděný štít krytý sedlovou střechou. Někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století prodělala tato stavba úpravy, jako dva vikýře, které ale zachovali této stavbě svůj původní ráz.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×