Nový Drahov - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v Chebském lidovém slohu postupně v průběhu 1. poloviny 19. století. Nejstarší objekt tohoto uzavřeného zemědělského dvora je obytná stavba, která nese nad vstupem letopočet 1805. Jedná se o patrovou stavbu, kde přízemí je zděné, na něj navazuje hrázděné patro s hrázděnou pavlačí, a to vše je kryté sedlovou střechou s bohatě zdobeným hrázděným štítem s nikou, kde se nacházela původně soška nějakého světce. Dalšími stavbami této usedlosti jsou tři hospodářská stavení, která jsou spojena vjezdovou branou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti, a je tak krásným a reprezentativním příkladem zdejší zástavby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15232766

Dojmy: Nádherná lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×