Mostov - Rovinné neopevněné sídliště

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Toto neopevněné sídliště pochází dle archeologických nálezů někdy z doby bronzové z období mezi lety 1100 – 600 před naším letopočtem. Sídliště bylo osídleno kulturou popelnicových polí, přesněji řečeno lidem Lužické kultury. Postupem času toto sídliště zaniklo, a v jižní části tohoto sídliště se pak těžil písek v pískovnách, díky čemuž došlo k narušen části tohoto sídliště.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/rovinne-neopevnene-sidliste-archeologicke-stopy-14492743

Dojmy: Zajímavá lokalita, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×