Mostov - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tato pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1770, jak dokládá datace na podstavci. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně chátrala. Nakonec byla socha v roce 2010 restaurována restaurátorem Marcelem Hronem, a tak si zachovala svůj krásný vzhled, který může návštěvník obdivovat.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-19170072

Dojmy: Krásná barokní socha, která se nachází na něčem co by se dalo nazvat návsí.

Mapa

a

Fotografie

×