Mariánské Lázně - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 2. 12. 2017

Historie: Přítomnost židů v Mariánských Lázních je poprvé doložena kolem roku 1820, ovšem v té době zde pravděpodobně nemohli trvale bydlet. O trvalém židovském osídlení ve městě lze hovořit přibližně od čtyřicátých let 19. století a roku 1875 zde byla úředně schválena židovská náboženská obec. Židovský hřbitov byl založen téhož roku u cesty k dnes již neexistujícímu mlýnu Kieselmühle. Do té doby byli zdejší židé pohřbíváni v nedalekých městech a obcích Kynžvart, Úbočí, Tachov a Drmoul. Ve 30. letech 20. století byl významně rozšířen. Mezi zde pohřbenými osobnostmi jsou zakladatel místního Výzkumného ústavu balneologického Enoch Heinrich Kisch, který zde byl pochován roku 1918 či předseda Svazu německých židovských obcí Salomon Kalischer pochován zde roku 1925. Roku 1933 zde byl pohřben filosof a novinář židovského původu Theodor Lessing, který podlehl střelnému zranění utrpěnému ve vile Edelweis v Třebízského ulici v Mariánských Lázních při atentátu zorganizovaném německými nacisty. Během tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 byla ve městě vypálena místní synagoga a na hřbitově byly poničeny náhrobky, včetně hrobu Theodora Lessinga. Za války devastace pokračovala, přičemž byla zbořena obřadní síň a odvezena většina náhrobků. Po válce byl hřbitov znovu upraven a později do něj byly přeneseny také náhrobky z jiných, během války zrušených, židovských hřbitovů v regionu, mezi nimi dva náhrobky z Lázní Kynžvart z nichž jeden pochází z roku 1713 a převezené byly po roce 1976. Od konce války až do roku 1972 zde byli pohřbíváni obyvatelé židovského starobince, který se nacházel v domě Krym, jež je dnes již zbořený. Roku 1988 sem bylo přeneseno také několik desítek nejcennějších náhrobků z likvidované části židovského hřbitova v Tachově, která musela ustoupit nové zástavbě, z nichž některé pocházely až ze 17. století. Hřbitov je obklopen cihlovou zdí. Vstup bránou je na západní straně. Před hřbitovem stojí bývalý hrobnický domek, který je přestavěn a slouží k obytným účelům. Kromě převezených náhrobků z jiných hřbitovů se zde dochovalo asi 80 poválečných náhrobků na hrobech obyvatel výše zmíněného židovského penzionu. Na hřbitově se stále pohřbívá. Veřejnosti je přístupný v denních hodinách mimo soboty a židovské svátky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Mari%C3%A1nsk%C3%BDch_L%C3%A1zn%C3%ADch

Dojmy: Velmi zajímavý hřbitov, který jsem bohužel nemohl navštívit, jelikož jsem zde byl v sobotu.

Mapa

a

Fotografie

×