Mariánské Lázně - hotel Weimar

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Původně si na tomto místě nechal vystavět venkovský zámeček hrabě František Josef Klebelsberk v roce 1818 podle plánů pro mě neznámého autora. Palác byl pak dokončen v roce 1821. V roce 1823 zde byl ubytován Johan Wolfgang Goethe, ale ten byl nucen ještě v témže roce vystěhovat, jelikož bylo potřeba aby uvolnil místo jeho panovníkovi, a to Karlu Augustovi Výmarskému a jeho doprovodu. Po tomto vladaři pak získal i tento zámeček své jméno. V roce 1843 si František vzal svou milenku Amalii Löwetzow za manželku, která po něm tento hotel zdědila. Po Amalii získala tento palác v roce 1867 jej dcera Ulrika, která jej prodala svému správci Hammerschmiedovi, jelikož v této době byl již tento zámeček velmi sešlý a chátral. Z tohoto důvodu se tento zámek dočkal v letech 1903 – 1908 neorenesanční přestavby podle plánů Vídeňského architekta Arnolda Heymanna, čímž získal svou současnou podobu. V průběhu 1. desetiletí 20. století v tomto zámečku pobýval Anglický král Edvard. V průběhu 2. světové války bylo v tomto hotelu zřízeno sanatorium a následně byl v roce 1945 znárodněn a provozován jako hotel King of Engladn, což se změnilo již v roce 1948, kdy byl tento hotel přejmenován na dům Kavkaz a byly zde ubytováni odboráři z NDR. Tento stav pokračoval až do roku 1989, kdy zde byl opět otevřený veřejný hotel, který fungoval až do roku 1994, kdy byl hotel opuštěn a následně chátral.

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/kavkaz-weimar--1/detail

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/lazensky-dum-weimar-kavkaz-15328099

Dojmy: Velká impozantní stavba, která byla bohužel v době mé návštěvy sešlá.

Mapa

a

Fotografie

×