Mariánské Lázně - kolonáda Maxima Gorkého

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Tato neobarokní litinová stavba vystavěná místním stavitelem Johannem Koenigem v letech 1888–1889 podle projektu architektů Hanse Miksche a Juliana Niedzielského byla odlita v železárnách Blansko a smontována na místě původní uzavřené lázeňské promenády. Kolonáda byla pak vystavěna z iniciativy tehdejšího opata kláštera v Teplé. Unikátní litinová konstrukce přežila i válečné období. Hlavně za druhé světové války hrozilo její rozmontování a užití na výrobu zbraní. Nešťastné období ale přečkala v celkem dobrém stavu. V poválečném období ale neprošla stavba žádnou rekonstrukcí. V roce 1951, kdy se Mariánské Lázně vrátily k návštěvě Maxima Gorkého, která proběhla v letech 1923–1924, a vzpomenuly tohoto hosta uprostřed sezóny, dostala kolonáda název Kolonáda Maxima Gorkého. První rekonstrukce se však konstrukce kolonády dočkala až v roce 1976, kdy byla odsouhlasena tehdejším MěNV. V roce 1981 byl otevřen prostor kolonády se zrestaurovaným kazetovým stropem a nástropními freskami na téma „Touha člověka létat“ od akademického malíře Josefa Vyleťala z roku 1979. Autorem bronzových reliéfů na stěnách je Antonín Kuchař. Rekonstrukce byla ukončena a kolonáda slavnostně otevřena roku 1986. V současnosti je tato kolonáda unikátní tím, že se jedná se svými 180 m na délku nejdelší kolonádou v ČR.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolon%C3%A1da_Maxima_Gork%C3%A9ho

Zdroj: https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/kolonady-a-fontany/hlavni-kolonada/

Dojmy: Nádherná nebarokní kolonáda, která je zdobena nádhernými freskami.

Mapa

a

Fotografie

×