Mariánské Lázně - městské divadlo

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Potřeba divadelní scény v Mariánských Lázních významně sílila po roce 1818, kdy město získalo statut lázeňského místa. Po několika provizoriích vznikl projekt kamenného divadla, a to v blízkosti posledního z těchto provizorních divadel, na cestě vedoucí z centra města k Lesnímu prameni. Architektonický návrh připravil zdejší stavitel Friedrich Zickler. Místodržitelství v Praze schválilo plány na stavbu kamenného divadla v roce 1865, zemní práce ale na místě stavby začaly už v roce 1865. Kvůli prusko-rakouské válce musely být práce v roce 1866 přerušeny a budova byla dostavěna až v roce 1868. K slavnostnímu otevření došlo 17. srpna 1868, tedy uprostřed lázeňské sezóny. Základní rysy Zicklerova architektonického návrhu jsou dodnes patrné. Z hlavní fasády vystupoval rizalit se třemi půlkruhem klenutými hlavními vchody, kterými se do divadla vstupovalo. Čelní stěna dále obsahovala půlkruhem klenutá okna. Nad prvním patrem rizalitu pak byla velká terasa s balustrovým zábradlím. Ostatní fasády budovy byly méně nápadné, se schodišťovými rizality a opět s půlkruhem klenutými okny (v mělkých prohlubních). V roce 1904–1905 proběhla přestavba budovy do secesní podoby podle návrhu architekta Alfréda Walchera z Montheimu z vídeňského ateliéru Fellner & Helmer. Nejradikálnější změny se týkaly přední fasády. Hlavní průčelí získalo bohatě zdobený secesní vchod. Dva mohutné pylony zdobené reliéfními štukovými ozdobami rámují střední rizalit vodorovně členěný balkónem s kovanou mříží s rostlinnými motivy. Pod balkónem se nachází původní hlavní vstupy. Novinkou byla i okrouhlá nároží s pěti obdélníkovými okny v patře. Podkovovité hlediště bylo vyzdobeno secesními malbami od Josefa Heisse z Vídně a týž malíř maloval i divadelní oponu. V roce 1910 pak bylo divadlo vybaveno novými stroji a elektrickým osvětlením. V roce 1944 divadlo neslo název Kreuzbrunnenkino a bylo upraveno pro filmová představení. Mezi lety 1967 – 1968 bylo rekonstruováno jeviště a v letech 1975 – 1978 se dočkalo kompletní rekonstrukce podle projektu Dalbora Štyse. Zatím posledních renovací se toto divadlo dočkalo v roce 2008 v rámci 140 letého výročí otevření.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_divadlo_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Krásná převážně secesní stavba, která je poněkud ukryta ve zdejší zástavbě.

Mapa

a

Fotografie

×