Mariánské Lázně - busta Václava Skalníka

Informace

Navštíveno: 2. 12. 2017

Historie: Tato busta byla vytvořena jako pomník Václava Skalníka v roce 1962 v duchu díla E. A. Bourdella. Pomník byl vytvořen jako připomínka tohoto muže, který byl najat v roce 1818 opatem kláštera v Teplé Karlem Kašparem Reitenbergem, jako autor parkových úprav zdejšího města. Tento muž pak postupně změnil zdejší bažinatou krajinu na krásný park anglického stylu, v jaké podobě jej známe dnes. Postupem času se tento muž stal jedním z nejvýznamnějších mužů tohoto města. Tento muž se pak staral o zdejší parky až do dne 9. října 1861, kdy zde v Mariánských lázních zemřel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Skaln%C3%ADk

Zdroj: http://www.socharstvi.info/realizace/busta-vaclava-skalnika-v-marianskych-laznich/

Dojmy: Zajímavý pomník, pojatý v heroickém zobrazení tohoto muže.

Mapa

a

Fotografie

×