Lipová - dům čp. 17

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy v průběhu 19. století Celý areál byl vystavěn jako uzavřená hospodářská usedlost, která se skládá z obytné stavby, stodoly, kolny, brány a chlévů. Většina areálu je postavena v hrázděném slohu, či krytá bedněním. Obytná stavba je pak vystavěna jako přízemní pravděpodobně zděná stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a hrázděným štítem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-17703367

Dojmy: Nádherná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×