Lipová

Informace

Městský erb:

600px-Lipova_CH_CZ_CoA

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Obec Lipová (německy Lindenhau) se nachází přibližně 10 km jihovýchodně od Chebu. Ačkoliv to tak nevypadá, tak ještě na počátku 18. století se zde nacházel lipový les. Tento les získal rod Metternichů, kteří získali i zámek Kynžvart. Právě kolem roku 1700 začalo mýcení tohoto lipového lesa a založili zde statek, kolem kterého se začali postupně usazovat usedlíci. Již na Müllerově mapě z roku 1719 je tato ves zachycena a v roce 1788 je zde zmiňováno již 33 usedlostí. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se pak tato vesnice stala součástí obce Jesenice, kam spadala až do roku 1921, kdy se stala samostatnou obcí, kterou je dodnes. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války došlo k postupné demolici zdejších historických staveb, kterých se dodnes zachovalo jen několik. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 743 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipov%C3%A1_(okres_Cheb)

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Lipov%C3%A1_u_Chebu

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chebu, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2974
IMG_2963
IMG_2961