Klášter - socha sv. Judy Tadeáše

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato socha sv. Judy Tadeáše byla vytvořena buď Ostrovským sochařem Johannem Kasparem Süssnerem či sochařem Johannem Wirknerem v roce 1704 na náklady Tepelského kláštera. Socha však byla vztyčena na pro mě neznámém místě a v roce 1859 byla přemístěna na současné místo a současně upravena kameníkem Böhmem z Mnichova. Po odsunu německého obyvatelstva přestala tato socha být udržována a postupně chátrala, a tak byla nakonec v roce 1975 restaurována restaurátory Františkem Pašekem a Zdeňkem Šejnostem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-judy-tadease-14820234

Dojmy: Krásná socha, která stojí na křižovatce dvou cest.

Mapa

a

Fotografie

×