Klášter - socha sv. Norberta

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tato socha sv. Norberta byla vytvořena ve vrcholně barokním slohu buď Ostrovským sochařem Johannem Kasparem Süssnerem či sochařem Johannem Wirknerem v roce 1704 na náklady Tepelského kláštera. Socha následně byla přepracována Mnichovským kameníkem Böhmem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být pravděpodobně udržována, a tak byla následně v roce 1975 restaurována.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-norberta-14821959

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Tepl%C3%A9#Kl%C3%A1%C5%A1ter

Dojmy: Bohužel jsem u této sochy nucen podvádět, jelikož když jsem ji hledal, tak splynula se svým okolím a křovinami.

Mapa

a

Fotografie

×