Horka

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Horka (německy Berg) je malá vesnice nacházející se asi 5 km na jihovýchod od Nového Kostela. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1219, kdy je uvedena v predikátu jistého Wernhera. Neznámo kdy vesnice připadla k městu Cheb ke kterému patřila až do zániku patrimoniální správy. V roce 1452 byla tato vesnice zničena husitskými válkami, ale chvilku na to byla obnovena. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení. Vesnická zástavba prořídla, několik dvorců zaniklo, objekty byly demolovány a vesnice stagnovala. Nevznikly zde však žádné rušivé novostavby a urbanistický prostor tak zůstal zachován. V údolí Libockého potoka pod vodní nádrží Horka byla v 60. letech 20. století postavena úpravna pitné vody. V roce 1961 přestala tato vesnice být samostatnou obcí a stala se součástí obce Milhostov, již v roce 1974 se stala součástí obce Kopanina a následně v roce 1976 se stala součástí obce Nový Kostel, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 11 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horka_(Nov%C3%BD_Kostel)

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/okoli/horka/

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavých domečků.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4940
IMG_4944