Horka - dům eč. 3

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Tato usedlost byla vystavěna jako uzavřená zemědělská usedlost a skládala se z obytné stavby a tří hospodářských stavení. Dodnes se v této usedlosti zachovalo jedno hospodářské stavení a obytná stavba. Obytná stavba je postavená jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene, na které navazuje roubený věnec, na kterém je hrázděné patro. Na toto patro navazuje pak hrázděný štít a sedlová střecha. Zbylé dvě hospodářské stavení byly bohužel po odsunu německého obyvatelstva někdy v průběh 2. polovině 20. století zbořeny.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×