Horní Lažany - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako přízemní pravděpodobně zděná stavba, kde na přízemí leží roubený věnec krytý sedlovou střechou a hrázděným štítem. V průběhu 2. poloviny 20. století a v 1. dvacetiletí 21. století prodělalo toto stavení několik nevhodných úprav, které mu daly jeho současný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×