Horní Lažany - dům eč. 9

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna na konci 18. století jako uzavřený zemědělský dvůr v typickém Chebském lidovém slohu. V průběhu 20. století tato usedlost prodělala mnoho úprav, které jí daly její současný vzhled. Celý areál se skládá z obytného patrového stavení, stodoly, kolny, brány a obvodového zdiva zaniklých stájí. Nejzajímavější stavbou tohoto areálu je pak hospodářské stavení, které stojí směrem do vsi. Zdali se jedná o stodolu či kolnu si nejsem jist, ale je postaveno jako přízemní hrázděná stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec, který je kryt sedlovou střechou a hrázděnými štíty.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15428699

Dojmy: Zajímavá vesnická usedlost, která poukazuje na to, jak vypadala dříve zdejší zástavba.

Mapa

a

Fotografie

×