Františkovy lázně - pomník Clary Nonnerové

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tento pomník byl postaven jako pocta žene Claře Nonnerové. Tato žena se narodila jako dcera zdejšího pekaře Adama Wernera, po kterém zdědila prosperující živnost a dům čp. 48 dnes nazývaný Paříž. Bohužel bylo její manželství s Josefem Nonnerem bezdětné, a tak po své smrti v roce 1902 odkázala své veškeré jmění městu. To z vděčnosti oslovilo v roce 1904 Chebského sochaře Karla Wilferta ml., který vytvořil tento pomník. Pomník byl pak slavnostně odhalen v roce 1905 a ze jmění této ženy byl od roku 1906 placen chod chudobince. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento pomník být udržován a postupně chátral a původní pamětní bronzová deska byla ztracena. Nakonec se však buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století dočkal tento pomník obnovy, a také nové pamětní desky s nápisem Cláře Nonnerové z vděčností Františkovi Lázně.

Zdroj: http://www.socharstvi.info/realizace/pomnik-clary-nonner-klary-nonnerove-ve-frantiskovych-laznich/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který krásně doplňuje zdejší park.

Mapa

a

Fotografie

×