Františkovy lázně

Informace

Městský erb:

Frnatiškovy_Lázně_CoA

Navštíveno: 22. 8. 2017

Historie: Františkovy Lázně (německy Franzensbad) jsou město nacházející se asi 5 km severně od Chebu. Léčivé účinky zdejších pramenů jsou známy od 15. století. Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé, nýbrž byla prodávána i po celém Německu. V roce 1700 prodej františkolázeňské vody v Německu převýšil objem vody pocházející ze všech německých lázní. Vesnice byla založena v roce 1793 císařem Františkem I. Po Františkovi I. nese město svoje jméno. Za zakladatele lázeňského provozu jako prvních slatinných lázní na světě je považován lékař Bernhard Adler (1753–1810), rodák z Chebu. Ochrana zdrojů minerálních vod a celé zřídelní struktury prošla postupným vývojem. Již v roce 1865 byla tato ves prohlášena městem a v roce 1866 bylo výnosem č. 1086 stanoveno ochranné pásmo s poloměrem 1500 m a středem na zdroji Solný. Horní hejtmanství v Praze provedlo výnosem č. 374 ze 4. března 1882 změnu – stanovilo kruhové ochranné pásmo s rozlišením na vnitřní a vnější. První dlouhodobě platné a uznávané ochranné obvody byly však stanoveny až výnosem Báňského hejtmanství z 1. října 1883 pod č. 2387. Výnos vymezil užší a širší obvod ochrany františkolázeňských pramenů proti hornické činnosti. V užším pásmu byla zakázána veškerá hornická činnost, zatímco v širším ochranném obvodu hornická činnost omezena nebyla v terciéru, avšak byly zakázány všechny práce v krystaliniku pod úrovní výtokové roury pramene František (434,4 m n. m.) Tyto ochranné obvody platily až do roku 1959, kdy byla výměrem československého ministerstva zdravotnictví LZ/3-2884-15.9 stanovena prozatímní ochranná pásma pro Františkovy Lázně. Stalo se tak na základě nových poznatků z komplexního výzkumu Chebské pánve, ale zejména v reakci na negativní vliv erupce na vrtu H11. Tak byl zpřesněn průběh hranic užšího ochranného pásma podle rozsahu zřídelní struktury a značně rozšířeno vnější ochranné pásmo. Stalo se tak zejména z důvodu ochrany infiltračního povodí a území nebezpečného pro nepřímé ovlivnění režimu pramenů. Návrh nových ochranných pásem předložený v roce 1962 nebyl přijat pro zásadní nesouhlas ministerstva paliv, neboť stanovil zákaz těžby hnědého uhlí. V roce 1975 byla prozatímní pásma rozšířena výnosem MZ ČSR č. 40/1975 částka 16-17/1975 Sb. Druhý návrh definitivních pásem, předložený v roce 1978 opět nebyl přijat. Tentokráte pro zásadní nesouhlas ministerstva zdravotnictví, neboť naopak těžební činnost povoloval. Definitivní ochranná pásma byla stanovena až po sametové revoluci nařízením vlády 152/1992 Sb., a to na základě dalšího komplexního průzkumu a zhodnocení (Pazdera, 1978, Herzog 1985). Pásma respektují zákaz těžby hnědého uhlí v rozsahu všech tří stupňů ochrany.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B

Dojmy: Malebné městečko, kde jako by čas plynul pomaleji a klidněji.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_0784
IMG_0722
IMG_0479
IMG_0475
IMG_0471
IMG_5016
IMG_0598
IMG_0606
IMG_0653
IMG_0578
IMG_4990
IMG_4965
IMG_0405
IMG_0497
IMG_0612
IMG_5055
IMG_0645
IMG_0502
IMG_0477
IMG_0522
IMG_0439
IMG_4967
IMG_0758
IMG_4932
IMG_0639
IMG_0397
IMG_0567
IMG_0417
IMG_0457
IMG_0730
IMG_0483
IMG_0489
IMG_0621
IMG_0627
IMG_0772
IMG_0738
IMG_0495
IMG_0748
IMG_0377
IMG_0351
IMG_0349
IMG_5010
IMG_0393
IMG_5069
IMG_5034
IMG_5026
IMG_5030
IMG_0427
IMG_5049
IMG_4985
IMG_0435
IMG_0303
IMG_4951
IMG_0764
IMG_0421
IMG_0548
IMG_0594
IMG_0672
IMG_0365
IMG_4940
IMG_0369
IMG_0691
IMG_0415
IMG_0849
IMG_0465
IMG_4924
IMG_0786
IMG_5021
IMG_5042
IMG_4917
IMG_4973
IMG_5036
IMG_0682