Františkovy lázně - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Po návštěvě císaře Františka I. ve Františkových lázních v roce 1812 získalo město povolení vystavět kostel. Díky tomu byl vystavěn tento kostel v letech 1815 – 1820 podle plán pro mě neznámého autora v Empírovém slohu. Tento kostel se stal tak dodnes jednou z nejčistších empírových staveb v Čechách. Kostel byl vystavěn v téměř současné podobě a interiér byl vyzdoben freskami od malíře Viléma Kandlera. V této době byl tento kostel filiálním ke kostelu v Horních Lomanech, ale již v roce 1868 se tento kostel stal kostelem farním. Následně na konci 19. století byla k tomuto kostelu přistavěna zvonová věž. První známá rekonstrukce kostela pak prošla v roce 1935. Následně byly v průběhu 2. poloviny 20. století do tohoto kostela přesunuty zvony ze zaniklé kaple sv. Jana Nepomuckého, z nichž nejstarší je datován do roku 1506. Vnitřní zařízení bylo v roce 1971 zničeno, ale již v letech 2004 – 2005 prošel tento kostel celkovou rekonstrukcí pod vedením restaurátorek Zdeňky Piverkové a Zdenky Gláserové Lebedové.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-14443601

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-povyseni-sv-krize-frantiskovy-lazne

Dojmy: Krásný drobný kostelíček, který je jednou z krásných památek tohoto města.

Mapa

a

Fotografie

×