Františkovy lázně - dům čp. 34/19

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tento lázeňský dům byl vystavěn v barokním slohu pro mě neznámo kdy. Jisté je že je zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, a že v ostění klenáku je letopočet 1834, který byl mohl odkazovat na dobu vzniku této stavby. Stavba byla vystavěna jako patrová stavba krytá polovalbovou střechou, ale již v průběhu 2. poloviny 19. století prodělal tento dům přestavbu do současné podoby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/lazensky-dum-16287201

Dojmy: Zajímavé stavení, které si do současnosti zachovalo svůj barokní vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×