Dolní Žandov - smírčí kříž 0604

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl nalezen zazděný v jedné opěrné zdi v tomto městečku. V roce 1990 byl tento smírčí kříž přesunut následně na současné místo, kde byl ale následně vyvrácen a opřen o zeď kostela. Až po dlouhých 8 letech byl opět vztyčen na tomto místě. Samotný kříž má na výšku 79 cm, šířku 73 cm a tloušťku 26 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Dolni_Zandov.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×