Dolní Žandov - smírčí kříž 0965

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen pravděpodobně v roce 1694 jak dokládá zachovaný letopočet na kříži. Kříž byl vztyčen na místě kde zemřel cikán zvaný Hans Weiss na křižovatce k Manskému Dvoru a k Milíkovu. Poslední zmínka o tomto kříži pochází z roku 1933, ale následně se vytrácí z písemných zmínek. Dne 9. února 2002 byl tento kříž znovu objeven spolkem na výzkum smírčích křížů asi 30 cm pod zemí. Dne 10. února 2002 byl vztyčen na okraj lesa poblíž místa nalezení. Chvilku na to byl ale kříž ukraden a následně nalezen ve starožitnictví v Trstěnicích. Následně byl přesunut na současné místo, kde se nachází do současnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Dolni_Zandov.html

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který má na sobě zbytky vyrytého nápisu.

Mapa

a

Fotografie

×