Doubrava u Aše - minerální pramen Doubrava

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Minerální pramen Doubrava (nové pojmenování Pramen století) je volně přístupný minerální pramen v Doubravě. Pramen vyvěrá v severovýchodní části Ašského výběžku při levém břehu Bílého Halštrova, přibližně 1 km od česko-saské hranice. Nachází se v Ašské vrchovině v geomorfologickém celku Smrčiny v severovýchodní části přírodního parku Halštrov. Horninové podloží vývěru v nivních sedimentech Bílého Halštrova tvoří svory krušnohorsko-smrčinského krystalinika. Osamocený vývěr patří ke skupině kyselek v širší oblasti saských lázní Bad Elster. Pramen má lokální význam a je již dlouho využíván místními obyvateli k pitným účelům. Jímání je ve vyzděné kruhové studni o průměru 1 metr. Nad pramenem byl v roce 1972 vybudován zděný pavilon šestibokého půdorysu s jehlanovou střechou. K odběrnému místu zapuštěném 2,3 m pod úroveň okolního terénu se schází po točitých schodech. V roce 2000 byly provedeny chemické rozbory, které prokázaly vysokou kvalitu minerálky a podobné chemické složení jako prameny na německé straně v Bad Elsteru. V okolí stávajícího vývěru byly v roce 2003 provedeny průzkumné vrty. V roce 2009 byl pramen vysvěcen pravoslavným arcibiskupem, metropolitou Kryštofem a přejmenován na Pramen století. Teplota pramene je poměrně stálá okolo 8,5 °C, celková mineralizace činí 3 860 mg/litr. Obsah rozpuštěného oxidu hličitého je okolo 1 600 mg/litr, což dodává minerálce příjemnou chuť. Minerální voda má zvýšený obsah oxidu křemičitého (SiO2) v hodnotě 55 mg/litr. Hodnota pH je 5,3. Vydatnost je poměrně nízká, podle měření z ledna 1975 činí 1,2 litrů/min.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_pramen_Doubrava

Dojmy: Pramen, který jsem bohužel neochutnal.

Mapa

a

Fotografie

×